Phương thức thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN | SIEUTHINUOC.VN

Sieuthinuoc.vn áp dụng hai phương thức thanh toán chính nhằm gia tăng sự tiện lợi khi mua bán, trao đổi cho khách hàng cụ thể như sau: 

Thanh toán tiền mặt khi giao hàng (COD):

Áp dụng với khách hàng khi gọi nước tại nhà riêng.

Chuyển khoản qua ngân hàng: 

- Với mọi đơn hàng và các mặt hàng nước, quý khách đều có thể áp dụng hình thức thanh toán chuyển khoản. 

- Có xuất hóa đơn đỏ VAT (hóa đơn điện tử qua gmail).

- Khách hàng khi gọi nước tại nhà riêng có thể chuyển khoản tiền hàng trước.